Senaste nytt

 • KU granskning av regeringen
  av Srf konsulterna på juni 5, 2023 kl. 11:30

  Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 26 anmälningar, I fem fall förekom brister, ett fall avser beredning av lagförslag om sekretess i ärenden om elstöd.

 • Justering bilförmånsvärde
  av Srf konsulterna på juni 5, 2023 kl. 11:01

  Skatteverket har i sin vägledning förtydligat att ett justerat förmånsvärde för bil endast kan medges från och med den kalendermånad då justeringsbeslutet meddelas.

 • Nedsättning jordbruksdiesel
  av Srf konsulterna på maj 31, 2023 kl. 20:15

  Riksdagen har beslutat om förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk under hela 2023.

 • Skattefri laddel
  av Srf konsulterna på maj 31, 2023 kl. 20:12

  Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel som arbetsgivaren erbjuder i anslutning till arbetsplatsen under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026.

 • Höjt FoU
  av Srf konsulterna på maj 31, 2023 kl. 19:59

  Riksdagen har beslutat om att högsta sammanlagda avdraget gällande arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling (FoU) höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljon kronor per månad.

 • Riktålder pension
  av Srf konsulterna på maj 30, 2023 kl. 08:50

  Regeringen har beslutat om en förordning som fastställt den riktålder för pension som ska fastställas årligen och sex år innan den aktuella riktåldern tillämpas vilket för år 2029 blir 67 år.

 • Ny statistik från SCB
  av Srf konsulterna på maj 29, 2023 kl. 19:37

  Statistikmyndigheten (SCB) presenterar ny statistik kring näringslivets sammantagna rörelseresultat, vilket ökade med 6,1% under Q1 2023 jämfört Q1 2022.

 • Nybilspriser
  av Srf konsulterna på maj 29, 2023 kl. 17:23

  Skatteverket har publicerat föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 för beräkning av den särskilda schablon som gäller vid bilförmån.

 • Fokus kundmöten
  av Srf konsulterna på maj 29, 2023 kl. 12:16

  Tillväxtverket har mottagit den första rapporten med rekommendationer för de nio myndigheter som ingår i uppdraget kring två av regeringens fem förenklingspolitiska mål.

 • DAC7 och moms
  av Srf konsulterna på maj 25, 2023 kl. 05:34

  Skatteverket har gjort ett förtydligande kring hur en plattformsoperatör enligt DAC7 ska redovisa mervärdesskatt från säljarens ersättning på kontrolluppgift.

Kontakta oss

Oavsett fråga så hjälper vi dig i rätt riktning

Kom i kontakt
Kontakta oss
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
X

  Kontakta oss