Senaste nytt

 • Tjänstepensionens dag
  av Srf konsulterna på september 27, 2022 kl. 11:21

  Tjänstepensionens dag den 27 september med syfte att uppmärksamma hur viktig tjänstepension,  ungefär 9 av 10 har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag.

 • Sveriges talman
  av Srf konsulterna på september 26, 2022 kl. 11:55

  Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation. Acklamation innebär att ledamöterna i kammaren svarar ja eller nej till förslaget med utrop.

 • Arbetslöshetsnivå
  av Srf konsulterna på september 26, 2022 kl. 11:50

  Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 38, samma nivå som föregående vecka.

 • Snabb löneökning
  av Srf konsulterna på september 26, 2022 kl. 08:42

  Medlingsinstitutets (MI) analys visar en löneutveckling i Europa och USA i liknande eller högre takt jämfört med före pandemin. Kraftigt stigande konsumentpriser har dock gjort att reallönerna fallit med 4-6 %.

 • Tillämplig ettårsregel
  av Srf konsulterna på september 20, 2022 kl. 10:24

  Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse.

 • SKV:s experthjälp
  av Srf konsulterna på september 20, 2022 kl. 10:10

  Företag som har komplexa beskattningsfrågor kan via en ny tjänst på Skatteverkets hemsida få direktkontakt med en expert hos Skatteverket för att minska osäkerheten och risken för fel.

 • Skydda BankID
  av Srf konsulterna på september 20, 2022 kl. 09:26

  Swedbank varnar för pågående smishingkampanj då ett stort antal kunder via sms har uppmanats att uppdatera ett spärrat BankID via en länk till en falsk app eller websida lik bankens inloggningssida.

 • Höjd styrränta
  av Srf konsulterna på september 20, 2022 kl. 08:27

  Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.

 • Rekordhög skuldsättning
  av Srf konsulterna på september 19, 2022 kl. 16:10

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är rekordhögt.

 • Små förändringar i utsläpp
  av Srf konsulterna på september 19, 2022 kl. 15:58

  Statistikmyndighetens (SCB) visar nästan oförändrat utsläpp av växthusgas från svensk ekonomin i årets Q1 jämfört med i fjol samtidigt med ett minskat utsläpp av växthusgas per producerad krona i ekonomin.

Kontakta oss

Oavsett fråga så hjälper vi dig i rätt riktning

Kom i kontakt
Kontakta oss
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
X

  Kontakta oss