Senaste nytt

 • Samfälligheters moms
  av Srf konsulterna på februari 20, 2024 kl. 13:09

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i fyra mål slagit fast att de bidrag som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte ska vara föremål för mervärdesskatt.

 • Minskade lager
  av Srf konsulterna på februari 20, 2024 kl. 08:15

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska företags lager minskade med 6,8 mdkr i fasta priser/ nedgång med 1,2 % i volym, under Q4 2023, jämfört med föregående kvartal.

 • Ökad aktivitet
  av Srf konsulterna på februari 19, 2024 kl. 10:20

  I Regeringens regleringsbrev till Arbetsförmedlingen uttalas bland annat att Arbetsförmedlingen ska öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar och arbetspraktik.

 • Inflationstakt
  av Srf konsulterna på februari 19, 2024 kl. 07:24

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en inflationstakt enligt KPI på 5,4 %  i januari 2024, en ökning från december då den var 4,4% vilket till stor del beror på ökande boendekostnader.

 • Skuldsanering ökar
  av Srf konsulterna på februari 15, 2024 kl. 13:51

  Kronofogdemyndigheten rapporterar  31 396 personer ansökte om skuldsanering under 2023, en ökning med 22 % jämfört med samma tid föregående år.

 • Dystert konjunkturläge
  av Srf konsulterna på februari 15, 2024 kl. 12:33

  Statistikmyndigheten rapporterar att den svenska konjunkturen är fortsatt svag med obetydlig tillväxt främst p.g.a. främst låg inhemsk efterfrågan.

 • Antal konkurser
  av Srf konsulterna på februari 15, 2024 kl. 12:21

  Tillväxtanalys redovisar att antalet  konkurser i januari 2024 till 1 110 företag i konkurs, en ökning med 57 % jämfört med jan 2023 och det högsta antalet konkurser i jan månad sedan 1997.

 • DAC7 vid adressbyte
  av Srf konsulterna på februari 15, 2024 kl. 11:47

  Skatteverket uppfattning är att hemvist vid adressbyte för en säljares som omfattas av DAC7 ska bedömas utifrån den adress som är aktuell vid utgången av den rapporteringspliktiga perioden.

 • Tjänstepriser
  av Srf konsulterna på februari 9, 2024 kl. 14:28

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar minskat tjänsteprisindex med 0,1 % i Q4 2023 jämfört med Q3 2023 och därmed har tjänstepriserna sjunkit till den lägsta nivån sedan Q2 2021.

 • Minskat utsläpp
  av Srf konsulterna på februari 9, 2024 kl. 09:09

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar minskning av totalt utsläpp från branscherna i svensk ekonomi med 1,8 % under Q3 2023 jämfört Q3 2022,  med stor minskning i transportindustrin.

Kontakta oss

Oavsett fråga så hjälper vi dig i rätt riktning

Kom i kontakt
Kontakta oss
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
X

  Kontakta oss