Senaste nytt

 • Hyresstöd i nettoomsättning
  av Srf konsulterna på maj 18, 2021 kl. 13:20

  Hyresvärdens nettoomsättning i samband med omställningsstöd påverkar den månad som stödet avser, rätten till hyresstöd påverkas inte beräkningen av nettoomsättningen för övriga månader. Läs mer Inlägget Hyresstöd i nettoomsättning dök först upp på Srf konsulterna.

 • Förlängning av socialförsäkringsåtgärder
  av Srf konsulterna på maj 18, 2021 kl. 07:20

  Regeringen föreslår förlängning av ersättning för karensavdrag, höga sjuklönekostnader, till riskgrupper och deras anhöriga samt läkarintygsfri tid till den 30 september. Läs mer Inlägget Förlängning av socialförsäkringsåtgärder dök först upp på Srf konsulterna.

 • Sjukanmälan under semester gav avsked
  av Srf konsulterna på maj 17, 2021 kl. 14:47

  Arbetsdomstolen har givit arbetsgivaren rätt i att avskeda en person som under en semesterresa sjukanmälde sig för den vecka av resan som semester inte var beviljad. Läs mer Inlägget Sjukanmälan under semester gav avsked dök först upp på Srf konsulterna.

 • Jämförelsemånad prövas i HFD
  av Srf konsulterna på maj 17, 2021 kl. 14:37

  Högsta förvaltningsdomstolen har antagit ett mål som rör jämförelsemånad under stöd till korttidsarbete. Utfallet kan påverka huruvida personer som har anställts under stödperioden kan omfattas av stödet. Läs mer Inlägget Jämförelsemånad prövas i HFD dök först upp på Srf konsulterna.

 • Arbetslöshetsnivån
  av Srf konsulterna på maj 17, 2021 kl. 14:30

  Arbetsförmedlingen fick under vecka 19 in 5 269 nya personer som arbetssökande. Arbetslösheten uppgår till 8,1 procent, för ungdomar i åldern 18–24 år är nivån 10,2 procent. Läs mer Inlägget Arbetslöshetsnivån dök först upp på Srf konsulterna.

 • Åtal för omställningsstödsbrott
  av Srf konsulterna på maj 12, 2021 kl. 08:40

  Ekobrottsmyndigheten  har väckt åtal mot företrädaren för ett bolag inom hotellbranschen och bolagets revisor för grovt omställningsstödsbrott. Fallet upptäcktes av Skatteverket och inga pengar betalades ut. Läs mer Inlägget Åtal för omställningsstödsbrott dök först upp på Srf konsulterna.

 • Avgift blev avdragsgill
  av Srf konsulterna på maj 12, 2021 kl. 08:32

  Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande serviceavgift till låneförmedling via digital plattform som inte anses vara en förvaltningsutgift utan en avdragsgill kostnad. Läs mer Inlägget Avgift blev avdragsgill dök först upp på Srf konsulterna.

 • Omsättningsstöd förlängs
  av Srf konsulterna på maj 12, 2021 kl. 08:27

  Omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare förlängs med månaderna juli, augusti och september 2021. Läs mer Inlägget Omsättningsstöd förlängs dök först upp på Srf konsulterna.

 • Omställningsstöd förlängs
  av Srf konsulterna på maj 11, 2021 kl. 10:19

  Ordinarie omställningsstöd och förstärkt omställningsstöd förlängs till och med 30 september. Stödet räknas som statsstöd och ett godkännande av  EU-kommissionen krävs innan de kan införas. Läs mer Inlägget Omställningsstöd förlängs dök först upp på Srf konsulterna.

 • SCB:s arbetskraftsundersökning
  av Srf konsulterna på maj 11, 2021 kl. 08:18

  SCB konstaterar stora skillnader i arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda i den arbetskraftsundersökning (AKU) som nyligen anpassades till EU:s nya förordning för den sociala statistik. Läs mer Inlägget SCB:s arbetskraftsundersökning dök först upp på Srf konsulterna.

Kontakta oss

Oavsett fråga så hjälper vi dig i rätt riktning

Kom i kontakt
Kontakta oss
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
X