Senaste nytt

 • AF:s prognos
  av Srf konsulterna på maj 19, 2022 kl. 09:50

  Arbetsförmedlingen (AF) lanserar ny prognos för var jobben finns 2026. Utbildning och yrkeskunskaper ger både bra jobbmöjligheter och bättre beredskap när arbetsmarknaden förändras.

 • Ökning av lager
  av Srf konsulterna på maj 18, 2022 kl. 12:11

  Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att svenska företags lager ökade med 17,4 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2022, jämfört med föregående kvartal, motsvarande 3,4 procent i volym.

 • Fast driftställe
  av Srf konsulterna på maj 17, 2022 kl. 16:03

  Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående när en anställds arbete i hemmet medför att ett utländskt företag får fast driftställe.

 • Tjänsteresor minskade markant
  av Srf konsulterna på maj 17, 2022 kl. 15:27

  Antalet utbetalningar  av traktamente sjönk med nästan 40 procent under 2020 jämfört med 2019. I april 2021 började tjänsteresorna öka i förhållande till 2020, men totalt under 2021 blev det ändå en minskning.

 • Sanktionsavgifter GDPR
  av Srf konsulterna på maj 17, 2022 kl. 06:15

  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit nya riktlinjer om en stegvis beräkning av sanktionsavgifter vid överträdelse av dataskyddsförordningen.

 • Förmånsvärde för bilar
  av Srf konsulterna på maj 17, 2022 kl. 06:03

  Förmånsvärdet för miljöbilanpassade bilar ändras så att nybilspriset sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022

 • Arbetslöshetsnivå
  av Srf konsulterna på maj 17, 2022 kl. 06:00

  Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,7 procent under vecka 19, en nedgång jämfört med nivån föregående vecka.

 • Förlängd anståndstid
  av Srf konsulterna på maj 17, 2022 kl. 05:19

  Skatteverkets e-tjänster har orsakat problem för vissa användare och därför förlängs tiden för den som har anstånd att lämna sin inkomstdeklaration, från den 16 maj till den 19 maj.

 • Minskad arbetslöshet
  av Srf konsulterna på maj 12, 2022 kl. 07:24

  Arbetsförmedlingen rapporterar om minskad arbetslöshet i samtliga län i landet jämfört med april föregående år. I norr är arbetslösheten rekordlåg, i Uppsala och Stockholm släpar återhämtningen efter.

 • Stigande inflation
  av Srf konsulterna på maj 12, 2022 kl. 07:20

  Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell. Inflationstakten var 6,4 procent i april 2022.

Kontakta oss

Oavsett fråga så hjälper vi dig i rätt riktning

Kom i kontakt
Kontakta oss
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
X

  Kontakta oss