Senaste nytt

 • Svenskt handelsnetto
  av Srf konsulterna på september 28, 2023 kl. 12:42

  Statistikmyndigheten rapporterar att varuexporten under augusti 2023 uppgick till 156,5 miljarder kronor och varuimporten till 164,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -8,4 miljarder kronor.

 • Ökad sysselsättning
  av Srf konsulterna på september 28, 2023 kl. 12:39

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att  antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år  i juli 2023 uppgick till 5 385 000. Det är en ökning med 51 000 personer jämfört med juli 2022.

 • Ny GD
  av Srf konsulterna på september 28, 2023 kl. 12:34

  Regeringen har utsett Inga Otmalm till ny generaldirektör för Bolagsverket.

 • Återanvänt
  av Srf konsulterna på september 28, 2023 kl. 12:32

  Naturvårdsverket informerar att fr.o.m., 1 januari 2024 måste den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck och mat i en engångsförpackning erbjuda denna i återanvändbart material.

 • Elstöd
  av Srf konsulterna på september 28, 2023 kl. 12:28

  Skatteverket har hanterat elstöd för totalt 118 601 företag i elområde 3 och 4 sökt stödet. 6,5 miljarder har betalats ut i elstöd till företag. Möjligheten för företag att söka elstöd stängde 25/9.

 • Byggmästarsmitta
  av Srf konsulterna på september 28, 2023 kl. 08:16

  Skatteverket uppdaterar vägledning om byggmästarsmitta utifrån ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

 • Spärrbelopp
  av Srf konsulterna på september 28, 2023 kl. 07:37

  Skatteverket har kommit med ett förtydligande kring spärrbelopp och påverkan av skattereduktioner och avkastningsskatt  på pensionsutfästelser i balansräkningen.

 • Fler företag vill växa
  av Srf konsulterna på september 21, 2023 kl. 12:39

  Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023 visar att ett trendbrott i andel företag som vill växa. Företag som vill växa har svårt att hitta rätt kompetens.

 • Styrränta
  av Srf konsulterna på september 21, 2023 kl. 11:18

  Riksbanken har beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare.

 • Höstbudgeten
  av Srf konsulterna på september 20, 2023 kl. 07:07

  Regeringen har presenterat höstbudgeten som har inriktning inflationsbekämpning, arbetslinje, ökad trygghet, effektiviserad klimatpolitiken och tillväxt.

Kontakta oss

Oavsett fråga så hjälper vi dig i rätt riktning

Kom i kontakt
Kontakta oss
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy