Senaste nytt

 • Skattereduktion för inventarieköp under 2021
  av Srf konsulterna på februari 2, 2023 kl. 08:57

  Skatteverket gör ett förtydligande gällande skattereduktion för inventarieköp under 2021 och hur utgifter under tidigare år som är hänförliga till inventarieanskaffningen ska hanteras.

 • IT-kostnad för företag
  av Srf konsulterna på februari 2, 2023 kl. 08:43

  Företagens utgifter för it uppgick år 2021 till 215,7 miljarder kronor, av dessa stod utgifter för mjukvara för närmare hälften. Gällande it-tjänster 2021 minskade utgifterna  med 4,1 procent jämfört med 2020.

 • BNP-indikatorn minskar
  av Srf konsulterna på januari 30, 2023 kl. 19:03

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 1,8 % lägre BNP i december än motsvarande månad föregående år. Antal arbetsdagar var desamma i både december och Q4 jämfört motsvarande perioder föregående år.

 • Skattereduktion inventarier
  av Srf konsulterna på januari 30, 2023 kl. 11:58

  Skatteverket förtydligar förutsättningarna kring när rätt till skattereduktion för inventarier som anskaffades 2021 föreligger även för egentillverkade inventarier samt beskrivningen av funktionell enhet.

 • Arbetsmarknadsuppgifter
  av Srf konsulterna på januari 30, 2023 kl. 11:49

  Arbetsförmedlingen rapporterar att under vecka 4 motsvarade antalet arbetssökande en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent. Under januari månad har hittills 4 728 personer varslats om uppsägning.

 • Svagare arbetsmarknadsutveckling
  av Srf konsulterna på januari 27, 2023 kl. 07:28

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om att sysselsättningen inte ökar  i samma takt som tidigare och att minskningen i arbetslösheten tycks ha stannat av.

 • Ändringsbudget
  av Srf konsulterna på januari 25, 2023 kl. 13:47

  Regeringen föreslår en ändringsbudget med pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för skatteanstånd  samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina.

 • Skatteanstånd
  av Srf konsulterna på januari 25, 2023 kl. 13:44

  Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv.

 • Elstöd till privatpersoner
  av Srf konsulterna på januari 25, 2023 kl. 12:14

  Elstöd #1 till privatpersoner och som omfattar privatpersoner i elområde 3 och 4 börjar betalas ut från den 20 februari 2023.

 • Hushållens inkomstutveckling
  av Srf konsulterna på januari 25, 2023 kl. 09:34

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en starkare inkomstutveckling under 2021 efter några svagare år, med lägst ökning under 2020. Samtidigt ökade inkomstskillnaderna.

Kontakta oss

Oavsett fråga så hjälper vi dig i rätt riktning

Kom i kontakt
Kontakta oss
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
X

  Kontakta oss