Affärsrådgivning

Förutom det löpande ekonomiska arbetet erbjuder vi strategisk rådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. Vi hjälper dig att driva och utveckla ditt företag oavsett om det gäller att starta, växa eller avyttra det. Med hjälp av vårt egenutvecklade digitala verktyg Oxceed kommer vi kunna ta fram rätt beslutsunderlag anpassat efter ditt företagsbehov. Det kommer vara möjligt att jämföra olika företag inom samma bransch. Utifrån det kommer vi tillsammans kunna diskutera olika alternativ och vilket som är det mest lämpliga för just dig och ditt företag.

Vår skattejurist finns alltid på plats och erbjuder brett utbud av skatterådgivning som kombinerar djup erfarenhet med nytänkande och branschkunskap för att hjälpa ditt företag att växa både i Sverige och globalt. Vi ingår i HLB International vilket är ett globalt nätverk av revisions- och konsultbyråer med medlemmar i mer än 100 länder. Nätverket ger oss möjlighet att sammanföra kunder med revisorer i de flesta länder runt om i världen. I dagsläget sköter vi ett flertal utländska företag från Sverige.

Kontakta oss

Oavsett fråga så hjälper vi dig i rätt riktning

Kom i kontakt
Kontakta oss
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy
X

    Kontakta oss